ขัดล้างแว๊กซ์พื้น

ขัดล้างแว๊กซ์พื้น

พื้นส่วนมากในอาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ถือว่าทำงานหนักที่สุด เนื่องจากถูกแรงกระแทก รับน้ำหนัก สิ่งของถู ลากไปมา ต้องสัมผัสเศษดิน ทราย กรวดและสิ่งสกปรกอื่นๆอยู่ตลอดเวลา เรามีวิธีทำความสะอาดและป้องกัน โดยอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ และมีการเคลือบพื้นผิวป้องกันความสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้น

อุปกรณ์ทำความสะอาดได้มาตรฐาน

เครื่องขัดทำความสะอาดพื้น

เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด

ป้ายเตือนทำความสะอาดพื้น

แปรงขัดทำความสะอาดพื้น

แผ่นขัดทำความสะอาดพื้น