แม่บ้านประจำ

แม่บ้านประจำ

พนักงานเรามีทักษะและความชำนาญ ในการทำความสะอาด และได้รับการฝึกอบรมในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เป็นอย่างดี ภายใต้ทีมงานที่มีประสบการณ์  มีขั้นตอนการทำงานที่มีมาตรฐาน อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องไม่หนีปัญหา อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาคนหรือบริหารคน

อุปกรณ์ทำความสะอาดได้มาตรฐาน

เครื่องขัดทำความสะอาดพื้น

เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด

ป้ายเตือนทำความสะอาดพื้น

แปรงขัดทำความสะอาดพื้น

แผ่นขัดทำความสะอาดพื้น