ทำความสะอาด (Big cleaning)

ทำความสะอาด (Big cleaning)

การทำความสะอาดครั้งใหญ่ครั้งเดียวเสร็จเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือบริเวณที่กำหนด โดยส่วนใหญ่เป็นงาน One Time Job ซึ่งเป็นงานที่ต้องการความเร่งด่วน รูปแบบงานในลักษณะนี้จะรองรับงานบริการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆก่อนส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการเพื่อที่จะเปิดใช้บริการ เช่นออฟฟิศเปิดใหม่ อาคารและสิ่งก่อสร้าง

งาน First Cleaning จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญและทักษะความรู้ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี พนักงานระดับปฏิบัติการต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานอย่างถูกต้อง

First Cleaning / Big Cleaning เหมาะสำหรับการทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังส่งมอบงาน ก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือ ทำกิจการใดๆ

อุปกรณ์ทำความสะอาดได้มาตรฐาน

เครื่องขัดทำความสะอาดพื้น

เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด

ป้ายเตือนทำความสะอาดพื้น

แปรงขัดทำความสะอาดพื้น

แผ่นขัดทำความสะอาดพื้น