รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

  1. เจ้าหน้าที่สายตรวจ
  2. พนักงานทำความสะอาด
  3. แม่บ้านประจำ